Silibus Pelajaran

Senarai Matapelajaran Peringkat SDEA (Sijil Darjah Enam Agama)

 1. Tauhid
 2. Tahfiz
 3. Ibadat 1
 4. Ibadat 2
 5. Akhlak
 6. Sirah
 7. Bahasa Arab
 8. Tajwid
 9. Hadith
 10. Pendidikan Alam
 11. Matematik
 12. Sains
 13. Bahasa Inggeris
 14. Bahasa Melayu
 15. Jawi

Senarai Matapelajaran Peringkat SDKA (Sijil Darjah Khas Agama Johor)

 1. Faraid
 2. Muamalah
 3. Munakahat
 4. Tauhid
 5. Tafsir
 6. Hadith
 7. Akhlak
 8. Sirah
 9. Jenayah
 10. Ibadat
 11. Tahfiz
 12. Matematik
 13. Sains
 14. Bahasa Melayu
 15. Bahasa Inggeris
 16. Bahasa Arab
 17. Geografi
 18. Sejarah
 19. Pendidikan Islam

Senarai Matapelajaran Peringkat SMRA (Sijil Menengah Rendah Agama)

 1. Nahu
 2. Saraf
 3. Sirah
 4. Insya
 5. Mutalaah
 6. Tauhid
 7. Hadith
 8. Fiqh
 9. Tahfiz
 10. Tafsir

Senarai Matapelajaran Peringkat SMA (Sijil Menengah Agama)

 1. Nahu
 2. Saraf
 3. Insya
 4. Mutalaah
 5. Tafsir
 6. Hadith
 7. Tauhid
 8. Fiqh
 9. Adab & Usus
 10. Balaghah
 11. Mantiq
 12. Tahfiz

Senarai Matapelajaran Peringkat SPM (Sijil Pelajaran Malaysia)

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sains
 5. Sejarah
 6. Tasawwur Islam
 7. Pendidikan Sejarah Islamiyah
 8. Pendidikan Al Quran & Sunnah
 9. Bahasa Arab Tinggi

Advertisements